Opzegtermijn werkgever

  • Neem contact op met accountant Hoogeveen Drenthe

 

 

 

 

 

 

De opzegtermijn die een werkgever moet hanteren, is afhankelijk van het aantal jaren dat de medewerker in vaste dienst is geweest. Een tabel hiervoor staat op de site van de Rijksoverheid.

Opzegtermijn langer of korter

Een langere opzegtermijn dan wettelijk is bepaald, is ook mogelijk. Dit moet dan vastgelegd zijn in het contract. De opzegtermijn van de werkgever moet dan wel 2 keer zo lang zijn als die van de werknemer. Een kortere opzegtermijn voor uw werknemer kunt u met uw werknemer afspreken; dit hoeft niet een het contract vastgelegd te worden. Als werkgever kunt u alleen een kortere opzegtermijn hanteren als dit is vastgelegd in het CAO.

Opzeggen bij vast contract

In het geval dat u ontslaat met wederzijds goedvinden, legt u de afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst, oftewel een beëindigingsovereenkomst. Ook in andere situaties heeft de werknemer recht op een aantal vergoedingen, zoals vakantiegeld en een transitievergoeding. Deze vergoedingen worden samen met bijvoorbeeld afspraken over vakantiedagen en opleidingskosten vastgelegd in een eindafrekening.

Opzegtermijn advies

Wilt u advies over het vastleggen of aanpassen van een opzegtermijn, of wilt u weten met welke opzegtermijn u te maken heeft in een bepaalde situatie?  De HR-adviseurs van Mulderij & Partners hebben veel ervaring in het ondersteunen van MKB-bedrijven bij dit soort vraagstukken.

Wij helpen u ook op het gebied van: