Pensioen in eigen beheer alsnog afstorten? Wacht het juiste moment af!

Heeft u een pensioen- en/of lijfrentevoorziening in eigen beheer en overweegt u om deze af te storten bij een externe verzekeraar? Wacht dan het juiste moment af! De hoogte van de af te storten koopsom is namelijk sterk afhankelijk van de marktrente. Dit is de rente waar verzekeraars mee werken.

 

Stel u bent geboren op 20-03-1970 en bent alleenstaand. U hebt tot 31-12-2013 een bedrag van € 15.000 aan ouderdomspensioen in eigen beheer opgebouwd, welke niet geïndexeerd wordt. Dit pensioen gaat in op het moment dat u 65 jaar wordt. De verdere pensioenopbouw is stopgezet per 01-01-2014. De marktrente is op dit moment erg laag, wat er voor zorgt dat u een hoge koopsom zal moeten betalen als u nu extern gaat verzekeren. Begin 2015 werd door externe verzekeraars gerekend met een rente rond de 1,17%. Als we deze rente als uitgangspunt nemen, bedraagt de koopsom € 222.188. Stel dat de rente over 5 jaar is gestegen naar 2,50%. Dan bedraagt de koopsom ‘slechts’ € 169.492. Dit is een voordeel van € 52.696.

 

Doordat er ook rekening moet worden gehouden met sterftekansen is het ook van belang hoe snel de rente stijgt. Als deze rentestijging bijvoorbeeld niet in 5 jaar maar in 3 jaar plaatsvindt, bedraagt de koopsom nog maar € 160.848. De reden hierachter is het feit dat hoe langer u wacht met afstorten des te hoger de koopsom wordt doordat de kans dat u de pensioenleeftijd haalt groter wordt. Wanneer de rente niet stijgt, betekent dit dat de koopsom over 5 jaar € 237.039 bedraagt. Dit levert dan een nadeel op. De rente is op dit moment historisch laag en de verwachting is niet dat deze nog verder zal dalen op de lange termijn, maar wij zien het als onze plicht u toch te wijzen op het risico dat de rente nog wel zou kunnen dalen (en dat daarmee de koopsom hoger zal kunnen worden).

 

Deze column is met name van toepassing op situaties waarin de verdere pensioenopbouw in eigen beheer reeds is stopgezet of voor stamrecht- en lijfrentevoorzieningen. Als er nog pensioen wordt opgebouwd spelen er ook andere zaken mee, waardoor u alsnog kunt besluiten om het pensioen zo snel mogelijk af te storten om zo de maximale pensioenopbouw te benutten. Deze zaken worden in deze column niet behandeld.