Prognoses

De adviseurs van Mulderij & Partners zijn er op ingesteld om niet alleen naar de resultaten uit het verleden te kijken, maar bespreken ook graag met u de toekomst. Samen met u als ondernemer zijn zij in staat een prognose te maken, welke u kunt gebruiken voor onder andere investeringsbeslissingen, bedrijfsvoering of financieringsaanvragen.

De door onze professionals opgestelde prognoses bevatten balansprognoses, exploitatieprognoses en de hieruit voortvloeiende liquiditeitsprognoses. Met behulp van de liquiditeitsprognoses kunt u op tijd anticiperen op een eventueel bancair tekort.