Rechtsvormkeuze

Veel ondernemers vragen zich af of de huidige rechtsvorm nog wel de juiste is. Afhankelijk van de specifieke situatie, bestaande uit de eisen en de wensen, is het antwoord op deze vraag niet eenduidig.

Startende ondernemers worden al snel vanuit fiscaal oogpunt geadviseerd om een eenmanszaak of vof op te richten. Toch is dit, vanuit aansprakelijkheidsoogpunt, niet altijd de beste keuze.

Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden, voordelen en nadelen van de verschillende rechtsvormen.

De volgende ondernemingsvormen hebben wij recent voor onze klanten begeleid en opgezet:

  • Eenmanszaak
  • Vennootschap onder firma (vof)
  • Commanditaire vennootschap (cv)
  • Besloten vennootschap (bv)
  • Stichting
  • Stichting administratiekantoor

Lees meer: