Salarisadministratie

Verzorgen van loonstroken en het indienen van de diverse aangiften bij uitvragende instanties als de Belastingdienst en pensioenfondsen zijn voor onze HR-afdeling werkzaamheden welke u met een gerust hart aan ons kunt uitbesteden.

Wij houden de vinger aan de pols met betrekking tot de voor uw onderneming geldende cao en zullen u gevraagd en ongevraagd adviseren omtrent wijzigingen en ontwikkelingen hierin.

Naast op traditionele manieren aanleveren van mutaties maken wij de laatste jaren steeds meer gebruik van de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied. Zo kunt u uw mutaties nu zelf met uw smartphone of tablet bij ons indienen.

Wij helpen u ook op het gebied van: