Samenstellen jaarrekening

Van oudsher is één van de hoofdproducten van een accountantskantoor de jaarrekening van ondernemers. Doordat wij continu geïnvesteerd hebben in onze automatisering zijn wij in staat om uw jaarrekening zo efficiënt mogelijk samen te stellen.

Inmiddels hebben wij onze systemen dusdanig geautomatiseerd dat wij uw financiële situatie regelmatig doornemen en niet eenmaal per jaar. De jaarrekening fungeert dan als sluitstuk van het afgelopen boekjaar.

Omdat wij vooruit kijken zeker zo belangrijk vinden als achteruit kijken, bespreken onze adviseurs ook een trendanalyse bij de jaarrekening. Deze trendanalyse is toekomstgericht, zodat niet alleen de geschiedenis besproken wordt, maar ook de toekomst.