Schenken kan forse besparing opleveren

Oktober 2021

“Er zijn steeds meer signalen dat de mogelijkheden om belastingvrij te schenken, zullen worden ingeperkt. Reden dus om er nu goed over na te denken.”

Mr. Laura de Waard is fiscalist en adviseert ondernemers en particulieren met uiteenlopende fiscale vraagstukken. “Vaak kiezen mensen ervoor aan kinderen te schenken, om hen te helpen met bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuwe woning en onnodige belasting te besparen. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden.” Ook Naushad Ishaak GPFP houdt zich bezig met advisering op fiscaal gebied. “Over het doen van grote schenkingen moet je normaal gesproken belasting betalen. Er zijn echter verschillende situaties waarin het mogelijk is om belastingvrij te schenken. Ook richting de toekomst is het handig om tijdens je leven al te schenken, als je dat vermogen niet nodig hebt. Zo bespaar je behoorlijk wat erfbelasting.”

Hoeveel belasting betaalt u normaal gesproken over schenkingen?

In 2021 gelden onderstaande belastingtarieven:

Hoeveel mag u belastingvrij schenken en aan wie?

Niet alleen aan kinderen mag belastingvrij geschonken worden. Belastingvrij schenken mag ook aan partners, kleinkinderen of anderen. Er zijn twee soorten vrijstellingen: voor bedragen die jaarlijks belastingvrij mogen worden geschonken en (hogere) bedragen die eenmalig belastingvrij mogen worden geschonken.

Jaarlijkse vrijstellingen

Er gelden in 2021 twee jaarlijkse vrijstellingen, waarop elk jaar een beroep kan worden gedaan:
– aan (pleeg/stief)kind: maximaal € 6.604;
– aan overige verkrijgers: maximaal € 3.244.
Beide bedragen worden in 2022 waarschijnlijk met € 1.000 verlaagd.

Vrijstellingen voor eenmalige schenkingen

Eenmalig houdt in dat de ontvanger slechts één keer in zijn leven recht heeft op één van de genoemde vrijstellingen van dezelfde schenker (zie volgende tabel). Hierbij worden partners (en bij ouders ook ex-partners) als één schenker gezien. Als schenker kunt u dus wel vrijgestelde eenmalige schenkingen doen aan verschillende personen, als zij nog niet eerder van u een dergelijke schenking hebben ontvangen. Voorwaarde is dat de ontvanger of diens fiscale partner tussen 18 en 40 jaar oud is.
Dit betreffen onderstaande soorten schenkingen:

 

 

REKENVOORBEELD

Stel, een alleenstaande ouder heeft een vermogen van € 500.000. Er zijn 2 kinderen. Er is geen testament.

Scenario 1: geen belastingvrije schenking gedaan.
Als de ouder overlijdt, erven beide kinderen € 250.000. Voor de kinderen geldt een vrijstelling van ongeveer € 21.000. Daarboven betalen zij 10 tot 20% belasting. Erfbelasting per kind: bijna € 33.000. De totale erfbelasting is dan € 66.000.

Scenario 2: wel belastingvrije schenking gedaan
Als de ouder ieder van de kinderen voor hun 40e verjaardag € 105.000 geschonken voor de eigen woning, was die schenking belastingvrij geweest. Er is in dat geval nog € 290.000 vermogen over om te verdelen bij het overlijden. Erfbelasting per kind: ruim € 12.000. De totale erfbelasting is dan € 24.000.

Conclusie:
Als in dit voorbeeld tijdig gebruik is gemaakt van de belastingvrije schenking van € 105.000 per kind, zou dit ruim € 42.000 erfbelasting besparen!

Elke situatie vraagt om een eigen benadering

Er is heel veel te zeggen over schenkbelasting. Er bestaat bijvoorbeeld een verschil tussen daadwerkelijk schenken en schenken ‘op papier’, met weer specifieke voorwaarden. Ook iets om rekening mee te houden is dat de vrijstellingen betrekking hebben op het schenken van bedragen. Als u bijvoorbeeld een woning of stuk grond koopt en dat aan uw kind wilt schenken, krijgt u met andere belastingregels te maken dan wanneer u het geld zou schenken. Laat u altijd goed informeren om de voor u meest passende keuze te maken. Neem contact op voor informatie of advies.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaand artikel komt uit onze nieuwsbrief Mulderij Dichtbij. Lees hier meer artikelen.

 

Meld u aan voor Mulderij Dichtbij

Wilt u Mulderij Dichtbij ontvangen? Meld u hier aan: