Soorten accountantsverklaring

  • Neem contact op met accountant Hoogeveen Drenthe

 

 

 

 

 

 

Welke soorten accountantsverklaring zijn er

Er worden doorgaans 3 soorten accountantsverklaringen onderscheiden: de controleverklaring, de beoordelingsverklaring en de samenstellingsverklaring.

Controleverklaring

Een RA-accountant kan een controleverklaring afgeven. Dit wordt gedaan naar aanleiding van een controle van een financieel overzicht. Dit kan gaan om de controle van de jaarrekening, maar het kan ook gaan om een ander financieel overzicht, bijvoorbeeld als het gaat om een verzekerd belang of een subsidieafrekening.

De verklaring die de accountant na zijn onderzoek afgeeft is één van de volgende:
• Een goedkeurende accountantsverklaring;
• Een accountantsverklaring met beperking;
• Een accountantsverklaring met oordeelonthouding;
• Een afkeurende accountantsverklaring.

Een controleverklaring is vertrouwelijk en mag niet openbaar worden gemaakt, tenzij de opdrachtgever de accountant expliciet toestemming geeft.

Beoordelingsverklaring

De beoordelingsverklaring lijkt op de controleverklaring, maar geeft een lagere mate van zekerheid. Bij een controleverklaring wordt de werking van het interne beheersingssysteem getoetst, maar bij een beoordelingsverklaring is dit slechts minimaal. De mogelijke verklaringen die de accountant geeft zijn dezelfde vier als hierboven genoemd bij de controleverklaring.

Samenstellingsverklaring

Een samenstellingsverklaring is een accountantsverklaring die doorgaans door een AA-accountant gegeven wordt over een jaarrekening of een ander financieel overzicht. De accountant heeft zich te houden aan zijn gedragscode en moet de samenstellingswerkzaamheden uitvoeren volgens een standaard. Ook deze verklaring is vertrouwelijk en mag niet zonder expliciete toestemming van de opdrachtgever openbaar gemaakt worden.

 

Lees meer over accountantskantoor Mulderij & Partners en M&P Audit