Steun voor ondernemers verlengd tot 1 juli 2021

De corona steunmaatregelen zijn op verschillende punten uitgebreid of aangepast. Dit zijn de hoofdlijnen van het derde steunpakket:

  • NOW: De tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met een substantiële omzetdaling wordt gehandhaafd voor een periode van drie keer drie maanden, dus tot en met juni 2021. De eisen wat betreft de omzetdaling worden echter stapsgewijs aangescherpt. Tevens wordt de hoogte van de tegemoetkoming verder afgebouwd. Aanvragen kan vanaf 16 november 2020.
  • Tozo: Zelfstandig ondernemers in financiële moeilijkheden kunnen een aanvullende uitkering blijven aanvragen tot het sociaal minimum. Er geldt nu een vermogenstoets
  • Voor de TVL (Tegemoetkoming vaste lasten) gelden strengere criteria. De maximale tegemoetkoming per 3 maanden is verhoogd van € 50.000 naar € 90.000
  • De bestaande versoepeling van fiscale regels vanwege de coronacrisis, zoals uitstel van betaling en verlaging van belastingrente, wordt afgebouwd.
  • Kredietfaciliteiten als BKMB en KCC worden verlengd.

Wilt u hier meer over weten? Wij kunnen u hierbij helpen.
Neem daarvoor contact met ons op.

Bertjan Tjarks