Steun voor ondernemers

Al ruim 3 maanden hebben we te maken met maatregelen rondom corona en moeten we ons aanpassen aan ‘het nieuwe normaal’. Er zijn in onze regio verschillende initiatieven gestart om lokale ondernemers te steunen. Ook blijken veel ondernemers zelf erg vindingrijk en vinden ze creatieve manieren waarop ze weten in te spelen op de situatie.

Toch is het onvermijdelijk dat verschillende ondernemers de gevolgen van de crisis ondervinden. Het kabinet is inmiddels met een tweede pakket maatregelen gekomen om ondernemers zo goed mogelijk door deze tijd heen te helpen. Een aantal bestaande maatregelen is verlengd tot en met september en er zijn nieuwe regelingen toegevoegd. Ook worden nog bijna dagelijks aanvullingen en wijzigingen doorgevoerd op de regels.

Een nieuwe regeling die voor u als ondernemer wellicht interessant is, is de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. Deze regeling biedt een compensatie van vaste lasten van maximaal € 50.000, voor juni t/m september, bij een omzetverlies van minstens 30%. Uiteraard zijn hier wel voorwaarden aan verbonden.

Een regeling die verlengd is, is de NOW, oftewel de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid. Werkgevers met omzetverlies kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. De NOW-regeling vergoedt tot 90% van de loonkosten van bedrijven die minstens 20% omzetverlies hebben. Voor zowel de NOW 1.0 als de NOW 2.0 geldt dat eventuele subsidies die ondernemers in het kader van de coronacrisis ontvangen, als omzet meetellen. De verwachting is dat de verlengde NOW 2.0, over de periode juni tot en met september, vanaf 6 juli kan worden aangevraagd.

Als u een voorschot van de NOW heeft ontvangen van € 100.000 of meer, of als u een definitieve vaststelling van minimaal € 125.000 verwacht, heeft u een accountantsverklaring nodig om de aanvraag te ondersteunen.

Op onze corona-pagina houden wij naast updates ook alle overige regelingen voor u bij. Laten we elkaar sowieso blijven helpen door zoveel mogelijk lokaal te kopen.

 

Jan Mulderij