Extra subsidie voor bieden mbo praktijk- of werkleerplaats

Voor mbo-bbl leerlingen ondersteunt de subsidieregeling praktijkleren bedrijven en organisaties die een praktijk- of werkleerplaats bieden. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de deelnemer begeleiding kreeg in het studiejaar. U vraagt de subsidie aan het eind van het studiejaar aan, na afloop van de begeleiding.

Extra subsidie specifieke sectoren

De subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per praktijk- of werkleerplaats per schooljaar. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de mbo’er praktijkbegeleiding kreeg. Er komt extra subsidie (toeslag) beschikbaar voor erkende leerbedrijven die een mbo bbl-leerplek aanbieden in de sectoren landbouw, horeca en recreatie (2019-2020 tot en met 2021-2022) en in conjunctuurgevoelige sectoren (2020-2021 en 2021-2022). Zij kunnen bovenop de gebruikelijke subsidie praktijkleren een extra subsidiebedrag aanvragen.

Voorwaarden subsidieregeling praktijkleren

Aan de subsidie is uiteraard een aantal voorwaarden verbonden. Onder andere dat uw bedrijf of organisatie minimaal 610 buitenschoolse praktijkuren per studiejaar biedt en dat de onderwijsinstelling minimaal 200 uren aan begeleide onderwijsuren per studiejaar verzorgt. Om in aanmerking te komen voor aanvullende subsidie, moet de SBI-code van de hoofdactiviteit van uw organisatie daarvoor aangewezen zijn.

Aanvragen vóór 16 september

U kunt tot uiterlijk 16 september 2021 17.00 uur een definitieve aanvraag voor de subsidie praktijkleren indienen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden en voorwaarden, neem dan contact met ons op.

 

Mariska Blokzijl
HR-adviseur