Subsidie stageplaats of leerwerkplek Drenthe

Omdat het voor studenten (mede door de coronacrisis) moeilijk kan zijn een stageplaats of leerwerkplek te vinden, heeft de provincie Drenthe een subsidieregeling in het leven geroepen voor MBO-studenten die een BOL- of BBL-opleiding volgen. De werknemer moet in Drenthe wonen en na 22 april 2021 in dienst treden of zijn getreden. Daarnaast is er een aantal andere voorwaarden aan de subsidieregeling verbonden.

LET OP: deze regeling is alleen bedoeld als één van de volgende situaties van toepassing is.

  • De BBL’er is werkzoekende om vervolgens daarna een opleiding te kunnen volgen.
  • De BBL’ er is bij een GOA in dienst maar wordt met ontslag bedreigd omdat er geen BBL-leerbaan meer beschikbaar is.
  • De BBL’er is in dienst bij een bedrijf en wordt aantoonbaar met ontslag bedreigd hetgeen de BBL’er niet valt te verwijten.
  • De BBL’er staat als niet werkende werkzoekende ingeschreven bij het UWV en zoekt een leerbaan.
  • De BBL’er heeft studievertraging opgelopen of dreigt dit op te lopen door externe factoren.
  • De BOL’er volgt onderwijs maar heeft nog geen BOL-stage.
  • De BOL’er heeft studievertraging opgelopen of dreigt dit op te lopen door externe factoren.

Is deze situatie op u van toepassing en wilt u van de regeling gebruik gaan maken? Neem contact met ons op als wij u kunnen helpen.

Mariska Blokzijl
HR-adviseur