Subsidieverklaringen

In Nederland zijn veel subsidies te verkrijgen. Aan deze subsidies zijn voorwaarden verbonden, welke vaak betrekking hebben op de financiële en prestatieverantwoording. In veel gevallen wordt op deze verantwoording een controleverklaring van een accountant gevraagd.

Mulderij & Partners heeft uitgebreide ervaring op het gebied van subsidieverklaringen. Ons team staat voor u klaar om u behulpzaam te zijn bij het voldoen aan de verplichtingen van de subsidieverantwoordingen.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone