Ondernemen vanuit de BV wordt steeds aantrekkelijker

Het ondernemen vanuit de rechtsvorm Besloten Vennootschap (BV) wordt steeds aantrekkelijker. Momenteel wordt een BV over de eerste € 200.000,- winst belast met 20% vennootschapsbelasting en daarboven met 25%. Het kabinet is van plan de eerste schijf in 2018 te verlengen naar € 250.000,- en vanaf 2021 naar € 350.000,-. Het verschil in vennootschapsbelasting in 2018 is € 2.500,- ten opzichte van de huidige tarieven bij een winst hoger dan € 250.000,- en in 2021  een verschil in vennootschapsbelasting van € 7.500,- ten opzichte van de huidige tarieven. Onderstaand een tabel van de plannen van het kabinet.

 

vpb tarieven

 

Of het daadwerkelijk doorgevoerd wordt is nog onzeker, maar wij verwachten dat hier op Prinsjesdag meer duidelijkheid over komt.