Tegemoetkoming Vaste Lasten eerste helft 2021

De Tegemoetkoming Vaste Lasten over het eerste kwartaal van 2021 voor MKB-ondernemers kan nog tot uiterlijk 18 mei aanstaande aangevraagd worden. Bedrijven die in het eerste kwartaal van dit jaar 30% minder omzet hebben dan in dezelfde periode van 2019, komen hiervoor in aanmerking. Daarnaast moet er sprake zijn van minimaal € 1.500 vaste lasten in het eerste kwartaal van 2021 en moet het bedrijf vóór 15 maart 2020 zijn opgericht en met SBI-code ingeschreven bij de KvK.

Het subsidiepercentage van de TVL-regeling van het eerste kwartaal van 2021 is 85% van het omzetverlies en het gaat om een bedrag tussen de € 1.500 en € 330.000 (vanaf 250 werknemers geldt € 400.000 als bovengrens).

TVL 2e kwartaal verhoogd naar 100%

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt opnieuw verhoogd. Voor het tweede kwartaal van dit jaar, dus voor de maanden april tot en met juni, gaat een vergoeding gelden van 100% van de vaste lasten.

Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel

Mogelijk komt u ook in aanmerking voor de regeling Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD). Deze aanvraag wordt tegelijk meegenomen met de aanvraag voor de TVL.

Hulp met aanvragen

Kunnen wij u helpen met berekeningen of de aanvraag van deze subsidies? Neem dan contact met ons op: (0528) 23 23 23.

Marcella Koekoek RB
Assistent-accountant