Tozo-uitkering en partner in loondienst? Houd rekening met hogere belastingaanslag.

Heeft u een Tozo-uitkering en heeft uw partner een inkomen uit loondienst? Houd rekening met een hogere belastingaanslag

Wat is de Tozo-uitkering ook alweer?

De Tozo bestaat uit 2 delen:
1. een aanvullende uitkering voor levensonderhoud wanneer het inkomen als gevolg van de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt en
2. een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

De aanvraag voor de Tozo gaat via de gemeente waar u woont. 

Tozo 1, 2 en 3

Achtereenvolgens werden de regelingen Tozo 1, 2 en 3 in het leven geroepen. Voor elk van deze regelingen golden verschillende voorwaarden. Tozo 3 kan aangevraagd worden tot 31 maart 2021; voor deze regeling geldt onder andere dat er voor het toekennen van een uitkering géén sprake is van een vermogenstoets. Het partnerinkomen wordt wel getoetst. Het inkomen van de partner telt mee voor het bepalen van de hoogte van het inkomen van de aanvullende uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt (netto maandelijks inkomen € 1050 alleenstaand / € 1500 per huishouden), kunt u geen aanspraak maken op Tozo 3 voor levensonderhoud.

Mogelijk hogere belastingaanslag als partner inkomen uit loondienst heeft

De Tozo-uitkering wordt behandeld op basis van dezelfde wetgeving als de Bijstandsuitkering. Over de Tozo-uitkering moet loonbelasting worden afgedragen. De hoeveelheid loonbelasting is onder ander afhankelijk van de hoogte van het inkomen en de daarbij behorende heffingskorting. Woont u samen met een partner in loondienst? Bij het toekennen van een Tozo-uitkering, wordt de helft van dit bedrag toegekend aan uw partner. Het inkomen dat uw partner heeft uit loondienst, kan ertoe leiden dat u een hogere belastingaanslag krijgt of minder belasting terugkrijgt dan u had verwacht. Daarmee is uw netto Tozo uitkering lager dan u had verwacht. Dit is een erg vervelende situatie.

Tozo aanvragen

Hulp nodig bij (het aanvragen van) Tozo of weten of u voor deze of andere steunmaatregelen in aanmerking komt? Neem contact op met onze adviseurs: (0528) 23 23 23.

Sanne Jonkman
Juridisch medewerker