Transitievergoeding bij ontslag; hoe zit dat?

Bij ontslag hebben werknemers recht op een transitievergoeding, ook tijdens de coronacrisis. Deze vergoeding is bedoeld om het ontslag te compenseren en de werknemer de mogelijkheid te geven op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Sinds 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden; hiermee is de berekening van de hoogte van de transitievergoeding gewijzigd. Ik leg hieronder in hoofdlijnen uit hoe de regeling in elkaar steekt.

Wanneer recht op een transitievergoeding?

Vroeger had een werknemer pas recht op een ontslagvergoeding als hij of zij twee jaar of langer bij het bedrijf in dienst was geweest. Sinds 1 januari 2020 heeft de werknemer vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding.

Wanneer hoeft u geen transitievergoeding te betalen?

Een transitievergoeding hoeft niet te worden betaald als u uit elkaar gaat met wederzijds goedvinden, als de werknemer verwijtbaar handelde of als de onderneming failliet gaat. Zo zijn er nog meer situaties waarin geen transitievergoeding betaald hoeft te worden.

Transitievergoeding berekenen

Tot 1 januari 2020 ontvingen werknemers van 50 jaar en ouder die minimaal 10 jaar in dienst waren een hogere transitievergoeding dan jongere medewerkers. Dit onderscheid is komen te vervallen. De hoogte van de transitievergoeding wordt nu als volgt berekend: 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar, en naar rato voor het overige gedeelte van het dienstverband of als het dienstverband korter dan een jaar heeft geduurd.

Mogelijkheid compensatievergoeding bij bijzonder einde onderneming

Vanaf 2021 bestaat er de mogelijkheid om een compensatievergoeding aan te vragen via het UWV, indien u uw bedrijf gedwongen moet beëindigen door bijvoorbeeld pensionering, ziekte of overlijden. Voor deze compensatieregeling zullen wel nadere regels worden opgesteld.

Wilt u weten wat uw positie als werkgever is en wat de hoogte van de te betalen transitievergoeding is in uw situatie? Of heeft u andere vragen op het gebied van arbeidsrecht? Ons HR-team helpt u graag.

 

Jan Mulderij


Deze column verscheen 19-08-2020 in de Hoogeveensche Courant.

  • Neem contact op met accountant Hoogeveen Drenthe