U kunt nog tot 1 juli een overeenkomst opstellen voor lage WW-premie

Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wil het kabinet werkgevers stimuleren meer werknemers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden. Sinds 1 januari 2020 betalen werkgevers een lagere WW-premie voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd met een vast aantal overeengekomen uren, dan voor werknemers met een flexibel contract.

Wel medewerkers vast in dienst, maar nog geen schriftelijke overeenkomst?

Soms komt het voor dat een werkgever medewerkers vast in dienst heeft, zonder dat dit schriftelijk is vastgelegd. Voor het verkrijgen van de lage WW-premie moet er echter wel een schriftelijke overeenkomst aanwezig zijn. Dat kan in de vorm van een arbeidsovereenkomst of een addendum. Deze moet vóór 1 juli 2020 getekend in de loonadministratie aanwezig zijn.

Coulanceregeling: lage WW-premie als schriftelijke overeenkomst nog niet gereed is

Werkgevers mogen nu al de lage WW-premie afdragen, ook als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd nog niet schriftelijk is vastgelegd, of als het addendum nog niet door beide partijen is ondertekend. Dit wordt de coulanceregeling genoemd. Werkgevers hadden oorspronkelijk nog tot 1 april 2020 de tijd om voor werknemers alsnog een vaste arbeidsovereenkomst (of addendum) op te stellen, voor de lage WW-premie. Deze termijn is verlengd naar 1 juli 2020. De coulanceregeling geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten van werknemers die vóór 1 januari 2020 in dienst zijn getreden; voor andere arbeidsovereenkomsten geldt de coulance niet.

Voorkom alsnog betalen van hogere premie

Als niet voor 1 juli 2020 een overeenkomst of addendum is opgesteld en de arbeidsovereenkomst nog wel voortduurt na 30 juni, is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd. Zorg dus dat u dit snel regelt. Wij helpen u daar graag bij.

Geen hogere WW-premie bij veel overwerk

Sinds 1 januari 2020 moeten werkgevers door de WAB met terugwerkende kracht de hoge WW-premie afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Tijdens de coronacrisis is in sommige sectoren veel extra overwerk nodig, bijvoorbeeld in de zorg. Het kabinet werkt daarom aan een regeling om dit onbedoelde effect voor 2020 op te heffen; de details van deze regeling zijn nog niet bekend.

Wilt u meer weten of kunnen wij u helpen? Neem dan contact op met mij of mijn collega’s.

Mariëlle Haverkamp
Medewerker salarisadministratie en HR-adviseur