Uiterlijk 30 oktober Tegemoetkoming Vaste Lasten aanvragen

Voor de eerste TVL-periode van 1 juni tot en met 30 september 2020 kunt nog tot uiterlijk 30 oktober 2020 een aanvraag doen.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten betreft een belastingvrije tegemoetkoming om vaste materiële kosten te kunnen betalen. Uw bedrijf komt hiervoor in aanmerking als er sprake is van minimaal 30% omzetverlies door de coronacrisis, in de periode van juni t/m september. Verder is de doelgroep van deze regeling dezelfde als bij de TOGS, de eerdere regeling waarbij u aanspraak kon maken op € 4.000 compensatie.

Bepaling hoogte compensatie TVL

De tegemoetkoming is minimaal € 1.000,- en maximaal € 50.000,-. De subsidie wordt bepaald op basis van de hoogte van de omzet in een referentieperiode (standaard is dat de periode juni- september 2019), de mate van omzetverlies in de betreffende maanden in 2020 en de hoogte van de vaste lasten. Het aandeel vaste lasten van de omzet moet minimaal € 4.000,- zijn. Daarvan wordt 50% vergoed. De ondernemer krijgt na goedkeuring 80% als voorschot uitgekeerd. Na afloop van de subsidieperiode zal er een definitieve vaststelling van het omzetverlies worden aangeleverd.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor TVL

  • De onderneming stond op 15 maart 2020 ingeschreven in het handelsregister;
  • De onderneming  voldoet aan de lijst met SBI-codes;
  • De organisatie heeft maximaal 250 werknemers in dienst;
  • Het omzetverlies is ten minste 30% ten opzichte van de referteperiode (juni t/m september 2019);
  • Vaste lasten bedragen minimaal € 4.000,- in de referteperiode (juni t/m september). Vaste lasten zijn de doorlopende kosten die een onderneming heeft, met uitzondering van loonkosten. Denk bijvoorbeeld aan huur, verzekering en afschrijving van apparatuur. De vaste lasten worden berekend via een vaste verdeelsleutel van de vaste lasten ten opzichte van de omzet per sector. Dit gebeurt op basis van gegevens van het CBS. Voor elke SBI-code wordt een vast percentage van de omzet genomen. 
  • Fysieke vestiging in Nederland.
  • Minstens 1 vestiging van het bedrijf met een adres anders dan het privéadres. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang.

Voor enkele ondernemingen gelden aanvullende voorwaarden.

TVL uiterlijk 30 oktober aanvragen!

De TVL kan t/m 30 oktober 17.00 uur worden aangevraagd. De aanvraag kan worden ingediend middels e-herkenning of Digi-D. Digi-D is alleen mogelijk als u als bestuurder staat geregistreerd bij de KVK. Heeft u vragen of kan ik de TVL voor u aanvragen, neemt u dan contact met mij op.

TVL verlengd

De TVL-regeling wordt na 1 oktober met 3 keer 3 maanden verlengd tot en met 30 juni 2021 en in die periode geleidelijk afgebouwd. De voorwaarden van de TVL-regeling worden wel aangepast. Om te weten wat deze aangepaste voorwaarden zijn en of u hiervoor in aanmerking komt, kunt u ook contact met mij opnemen.

 

Sanne Jonkman
Juridisch medewerker