Uitbreidingen derde steunpakket corona

Het derde steunpakket is onlangs verder uitgebreid. Dit zijn een aantal aanvullingen:

Uitbreiding Tegemoetkoming Vaste Lasten

De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is opengesteld voor alle sectoren. Zo komen ook indirect getroffen sectoren in aanmerking voor de TVL, zoals toeleveranciers, de transportsector en de voedingstuinbouw. Vanaf 25 november kunt u hiervoor een aanvraag indienen.

Subsidie horeca

De horeca krijgt een eenmalige subsidie op voorraden die nu onbruikbaar zijn geworden en de investeringen die zij hebben gedaan om in de winter op een corona-veilige manier open te kunnen blijven. Deze subsidie komt bovenop de TVL. Deze aanvraag kan ook worden ingediend vanaf midden november via de TVL-aanvraag.

Extra vergoeding evenementenbranche

De evenementenbranche maakt aanspraak op een extra vergoeding, die is gebaseerd op de TVL-vergoeding van de zomer. Dit omdat de berekening van de TVL voor de evenementenbranche een vertekend beeld kan geven door schommelingen in de omzet.

Lees meer over de nieuwe maatregelen in de laatste nieuwsbrief Corona

Heeft u hulp nodig bij een aanvraag of om te bepalen voor welke regeling(en) u in aanmerking komt? Wij helpen u graag.

Wilfred Stuiver
Relatiebeheerder