Verblijvingsbeding

Wij kunnen u adviseren op het gebied van nalatenschapsplanning. Nalatenschapsplanning, oftewel estateplanning, is een veelomvattend onderwerp. Hierin kan onder meer het  ‘verblijvingsbeding’ aan de orde komen.

Woont u samen, maar bent u niet getrouwd? Dan bent u niet elkaars erfgenamen. Met een verblijvingsbeding kunt u zorgen dat u toch automatisch eigenaar wordt van uw gezamenlijke spullen, als één van beiden komt te overlijden. Dit is vaak een goed idee, zeker wanneer u gezamenlijk grotere eigendommen hebt, zoals een koopwoning.

Wat is verblijvingsbeding

Een verblijvingsbeding is onderdeel van een samenlevingscontract. Hoewel u in een samenlevingscontract praktische afspraken maakt over financiën en van wie welke spullen zijn, bent u hiermee niet automatisch elkaars erfgenaam. Met alleen een samenlevingscontract, kan het dus zo zijn dat als één van de partners komt te overlijden, de bezittingen overgaan naar de erfgenamen en de langstlevende partner uit huis gezet wordt. Dit kunt u voorkomen met een clausule in het samenlevingscontract, het verblijvingsbeding.

Hoe werkt een verblijvingsbeding

In het verblijvingsbeding legt u vast, dat wanneer een van u overlijdt, de ander automatisch eigenaar wordt van alle gezamenlijke spullen. Dit geldt niet voor elkaars persoonlijke spullen; als u ook wilt dat de ander eigenaar wordt van uw persoonlijke eigendommen, moet u dit vastleggen in een testament.

Verblijvingsbeding en kinderen

Woont u samen en heeft u samen een kind? Als een ouder overlijdt, heeft een kind altijd recht op de legitieme portie. Heeft u onderling als partners een verblijvingsbeding opgesteld, dan is de legitieme portie een bedrag ter grootte van de helft van wat het kind zou hebben geërfd zonder verblijvingsbeding. Om te voorkomen dat de langstlevende partner bijvoorbeeld het huis zou moeten verkopen om het geldbedrag te kunnen voldoen, kan de langstlevende partner in een testament tot erfgenaam benoemd worden. Het kind kan dan zijn erfdeel pas opeisen na overlijden van de andere ouder.

Verblijvingsbeding bij faillissement

Met een verblijvingsbeding kunt u proberen te voorkomen dat gezamenlijke goederen in een faillissementsboedel terecht komen, mocht één van de partners komen te overlijden. Dit kan bijvoorbeeld door afspraken te maken over de waarde die de niet-gefailleerde partner moet betalen als vergoeding voor zijn/haar aandeel in de gemeenschappelijke goederen. Uiteindelijk bepaalt de curator om wel of niet mee te werken aan het verblijvingsbeding in een samenlevingscontract. Een goede formulering in het verblijvingsbeding van wat er moet gebeuren in het geval van een faillissement is essentieel.

Verblijvingsbeding en vennootschap

Een verblijvingsbeding wordt ook vaak opgenomen in een contract van een maatschap of een vennootschap onder firma (vof). Hier wordt in vastgelegd dat de gemeenschappelijke goederen na overlijden van één van de maten of vennoten ten goede komen aan de overige leden.

Advies over verblijvingsbeding

Hoe kunt u zorgen dat uw nabestaanden goed achterblijven en dat uw bedrijf naar uw wensen wordt voortgezet? En dat dit fiscaal zo gunstig mogelijk wordt geregeld? Onze adviseurs helpen u graag. Neem contact met ons op voor meer informatie: info@mulderijenpartners.nl of (0528) 23 23 23.