Verschillen tussen VOF en maatschap verdwijnen

Vanaf 1 januari 2021 wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen een vennootschap onder firma en een maatschap. Dat is een van de veranderingen die is opgenomen in de Wet modernisering personenvennootschappen, die overigens nog moet worden goedgekeurd.

Personenvennootschappen: van 3 naar 2 rechtsvormen

Er zijn momenteel 3 soorten ‘personenvennootschappen’: de commanditaire vennootschap (CV), de vennootschap onder firma (VOF) en de maatschap. Hoewel deze drie namen straks nog gewoon bestaan, zijn er nog maar twee rechtsvormen: de commanditaire vennootschap en de vennootschap. Het gevolg is dat de verschillen tussen de vennootschap onder firma en de maatschap verdwijnen. Bestaande maatschappen en VOF’s mogen hun naam wel behouden.

Een aantal veranderingen

Onder de nieuwe wet wordt de aansprakelijkheid anders geregeld. Dit houdt in dat schuldeisers eerst verhaal moeten halen op de vennootschap. Pas als aannemelijk is dat de vennootschap niet aan de schuld zal voldoen, kunnen schuldeisers de vennoten aanspreken. Ook moet het gemakkelijker worden om toe te treden tot een bestaande vennoot- of maatschap en om het bedrijf over te dragen. Tevens krijgt de vennootschap een eigen rechtspersoonlijkheid. Dit houdt in dat de vennootschap zelf bezittingen en schulden kan aangaan. Hierdoor kan het aantrekkelijker worden een financiering aan de vennootschap te verlenen.

Vennootschapsovereenkomst aanpassen

Met de komst van de Wet modernisering personenvennootschappen is het goed om als VOF, maatschap of commanditaire vennootschap de vennootschapsovereenkomst opnieuw te bekijken en aan te passen op de nieuwe regelgeving. Hier kunnen wij u bij helpen.

Marcella Koekoek RB