Voldoet u aan het urencriterium ?

Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan kunt u in aanmerking komen voor ondernemersaftrek. De ondernemersaftrek is een aftrekpost op uw winst en bestaat uit: zelfstandigenaftrek, startersaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek en stakingsaftrek. Voor sommige van deze ondernemersaftrekken moet u voldoen aan het urencriterium.

Per kalenderjaar moet minimaal 1.225 uur werkzaamheden verrichten voor de onderneming(en). Er wordt niet herrekend naar jaarbasis. Daarnaast moet meer dan 50 procent van de totale arbeidstijd worden besteed aan de onderneming(en).

Alle directe en indirecte werkzaamheden die worden verricht in het belang van de onderneming vallen onder het urencriterium. Bij directe werkzaamheden dient gedacht te worden aan: voorbereiding en uitvoering van de opdracht, reizen naar de opdrachtgever en t.b.v. woon-werkverkeer. Onder indirecte werkzaamheden vallen onder andere: administratie, acquisitie, scholing en onderhouden van bedrijfsmiddelen. Of de directe en of indirecte  werkzaamheden vanuit ondernemersoogpunt verstandig zijn, is daarbij niet van belang. Ook niet of ze productief zijn of improductief. Belangrijk is wel dat de uren verantwoord kunnen worden.

Jan Mulderij AA FA

(Aan de columns van Mulderij & Partners kunnen geen rechten worden ontleend. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mulderij & Partners op telefoonnummer 0528-232323).