Vraag nu een voorschot aan voor mbo praktijkleerplaats

Vraag nu een voorschot aan voor mbo praktijkleerplaats

U kunt een voorschot aanvragen op de subsidieregeling voor praktijkleerplaatsen in het mbo. Dit voorschot kunt u aanvragen voor de periode van de start van het schooljaar 2019/2020 tot het moment van invoering van de coronamaatregelen op 16 maart 2020 en geldt alleen voor het mbo. Het kabinet heeft deze regeling getroffen, om werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoet te komen in al gemaakte kosten en om te bevorderen dat praktijkleerplaatsen in het mbo blijven bestaan.

Voorwaarden voorschot subsidie

De subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per praktijk- of werkleerplaats per schooljaar. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de mbo’er praktijkbegeleiding kreeg.

Heeft u te maken gehad met gedwongen sluiting vanwege het coronavirus? Dan krijgt u voor de weken waarin u de studenten niet kon begeleiden, toch subsidie. Dit geldt ook voor bedrijven die niet gedwongen gesloten waren, maar die toch moesten sluiten, om de richtlijnen van het RIVM in acht te kunnen nemen.

Definitieve aanvraag na voorschot verplicht

Wanneer u een voorschot aanvraagt, bent u ook verplicht om tussen 2 juni en uiterlijk 16 september 2020 voor 17:00 uur een definitieve aanvraag voor de subsidie praktijkleren in te dienen. Het voorschot wordt verrekend met de definitieve subsidie.

 

Neem contact op voor hulp of meer informatie.