Wat is een accountant?

  • Neem contact op met accountant Hoogeveen Drenthe

 

 

 

 

 

 

Accountantscontrole van jaarrekeningen

De hoofdtaak van accountants is doorgaans de accountantscontrole van jaarrekeningen. In plaats van, of naast het controleren van jaarrekeningen, kan een accountant ook andere financiële overzichten controleren. In een accountantsverklaring legt de accountant zijn oordeel vast. Deze verklaring heeft als doel inzicht te geven in de getrouwheid van de financiële overzichten. Belanghebbenden, zoals aandeelhouders, financiers, directie en bestuur van een onderneming, kunnen dit oordeel gebruiken bij het maken van beslissingen.

De accountant komt tot één van de volgende oordelen:
– Goedkeurende controleverklaring
– Goedkeurende controleverklaring met beperking
– Afkeurende controleverklaring
– Verklaring van oordeelonthouding

Beroepstitel accountant is wettelijk beschermd

Bij ondernemingen vanaf een bepaalde omvang is een accountantscontrole wettelijk verplicht. Niet iedere accountant mag deze accountantscontroles uitvoeren. De beroepstitel accountant is wettelijk beschermd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de titel AA (accountant-administratieconsulent) en de titel RA (registeraccountant). RA-accountants zijn WO opgeleid; de opleiding tot AA-accountant is een opleiding op hbo-niveau. AA en RA-accountants staan ingeschreven bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)

Aanvullende bevindingen in managementletter

De aanvullende bevindingen die een accountant vindt vermeldt de accountant vaak in een managementletter. Ook kan hij of zij hierin aanbevelingen doen richting de organisatie.

Samenstellingsverklaring door een accountant

Een accountantskantoor maakt vaak jaarrekeningen op voor een onderneming. De accountant geeft er vervolgens een samenstellingsverklaring bij. Bij een controleverklaring wordt een oordeel gegeven over de getrouwheid van de jaarrekening. Dat is in het geval van een samenstellingsverklaring niet het geval. Gezien de expertise, ervaring en de beroepsvoorschriften van de accountant, mag echter uitgegaan worden van kwaliteit van het gegeven oordeel.

Overige werkzaamheden accountant

Een accountant kan een brede dienstverlening verschaffen aan een ondernemer. Vaak is hij sparringspartner bij het nemen van strategische besluiten. Door kennis van de organisatie, de cijfers en de ontwikkelingen in de markt kan de accountant de ondernemer helpen met het maken van de juiste keuzes. Ook wordt advies van accountants vaak ingewonnen op fiscaal en juridisch gebied, als bepaald moet worden welke bedrijfsvorm het meest passend is en indien er sprake is van bijvoorbeeld een overname of fusie.

 

Lees meer over accountantskantoor Mulderij & Partners en M&P Audit