Zes tips bij negatieve rente

Veel banken hebben een negatieve rente ingevoerd als u hun spaargeldlimiet overschrijdt. Aan welke mogelijkheden kunt u denken om het rendement op dit vermogen te verbeteren?

1. Spreiden van spaargeld…

… over verschillende rekeningen en verschillende banken.

2. Spaargeld overhevelen naar oudedag

Het is mogelijk om spaargeld over te hevelen naar inkomen voor het pensioen. Dit biedt rentevoordeel, belastinguitstel en vaak een lager IBtarief. En een hoger pensioen!

3. Schulden aflossen

Lenen kost geld, sparen nu ook. Mogelijk kunnen beide kostenposten verlaagd worden door schulden af te lossen met spaargeld. Bijvoorbeeld op de hypotheek of op een lening van de bv.

4. Schenken/uitlenen van geld

Lees meer over schenken op de achterzijde van deze nieuwsbrief.

5. Box 3-vrijstelling maatschappelijke beleggingen benutten

In box 3 is er vanaf 1 januari 2022 een vrijstelling van € 50.650 per persoon voor spaargeld/beleggingen. Er is echter nog een andere vrijstelling van € 60.429 per persoon voor “groene” beleggingen. Dit betekent dat u als fiscaal paar ruim € 220.000 fiscaal vrij in box 3 kunt onderbrengen.

6. Andere mogelijkheden

Er zijn uiteraard nog meer mogelijkheden. Denk aan investeren in vastgoed of beleggen/sparen op lange termijn. Voor alle mogelijkheden geldt dat er financiële risico’s aan verbonden zijn.

 

UITNODIGING ONTBIJTSESSIE 23 NOVEMBER

“Spaarrente betalen? Ik niet!”

Welke alternatieve mogelijkheden heeft u om negatieve spaarrente te voorkomen? Meld u aan voor onze ontbijtsessie op dinsdag 23 november van 8.00 tot 9.00 uur: info@mulderijenpartners.nl / (0528) 23 23 23

Jan Mulderij