Business Controllers

De functie business controller heeft overeenkomsten met een financial controller. Een business controller houdt zich echter meer bezig met de bedrijfsprocessen. Controllers zijn cijfermatig en analytisch ingesteld en kijken dus ook op die manier naar processen. Een business controller helpt u uw bedrijf naar een hoger plan te tillen. Hij signaleert, analyseert en vertaalt dit naar een oplossing voor de toekomst.

wanneer business controller inschakelen

Wanneer u behoefte heeft aan het inwinnen van advies ter ondersteuning van strategische beslissingen staan onze business controllers voor u klaar. Het doel is om uw (financiële) prestaties te verbeteren, besluitvorming te versterken en (financiële) risico’s te beheersen.

Een business controller helpt u met

  • Strategische planning: analyseren marktgegevens, benoemen van kansen en trends, maken van prognoses.
  • Budgettering en forecasting: identificeren van kostenbesparingsmogelijkheden, beoordelen van (financiële) haalbaarheid van projecten of investeringen en monitoren van prestaties ten opzichte van de gestelde doelen.
  • Prestatiemeting en analyse: KPI’s identificeren, meten en ontwikkelen.
  • Risicobeheer: uitvoeren van risicoanalyses, interne controlesystemen beoordelen en het doen van aanbevelingen.

Lees meer over de volgende onderwerpen: