Personeelshandboek

Als werkgever komt er veel op u af wat geregeld moet worden rondom personeel. Naast het werven van personeel, salarissen uitbetalen en andere HR zaken die u standaard moet regelen zijn er ook ontzettend veel regels van toepassing. Naast uw huishoudelijke regels en werkafspraken gelden er arbeidsvoorwaarden en in sommige gevallen een CAO.

wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Sinds 1 augustus 2022 is de “Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden” van kracht. Deze wet zorgt ervoor dat werknemers extra informatie en duidelijkheid krijgen over hun arbeidsvoorwaarden, zodat zij beter weten waar ze aan toe zijn. De werkgever heeft de verplichting hierover proactief te informeren. De belangrijkste wijzigingen die de wet doorvoert zijn:

  • Opleidingen die werknemers moeten doen om hun werk te kunnen blijven uitvoeren moet een werkgever kosteloos aanbieden.
  • Het verbod op nevenactiviteiten moet een gedegen reden hebben.
  • De positief van medewerkers met een onvoorspelbaar werkpatroon wordt versterkt
  • De informatieverplichting voor werkgevers wordt sterk uitgebreid.  
  • Medewerkers mogen een verzoek tot voorspelbare arbeidsvoorwaarden indienen.

Bundeling arbeidsvoorwaarden, -overeenkomst en bedrijfsreglement

Het personeelshandboek is een relevante bundeling van de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsovereenkomst en het bedrijfsreglement. Hiermee voldoet u aan de nieuwe wet en biedt u uw personeel een betrouwbare basis. Onze HR afdeling kan samen met u een personeelshandboek samen stellen. Zo heeft u alle afspraken helder op een rij voor uw personeel. Daarnaast kunnen wij voor u controleren of:

  • Uw studiekostenbeding nog aansluit bij de nieuwe regels
  • De nevenwerkzaamhedenbeding nog aansluit bij de nieuwe regels
  • Uw contracten nog voldoen aan de nieuwe regels rondom de informatieplicht
personeelshandboek

Eurogros levert al vier decennia o.a. vloerkleden aan wooncentra en stylisten door heel Nederland. De afgelopen tijd is het bedrijf hard gegroeid en nam het personeel aan.

Lennart Mateboer: “Waar je in een klein team nog veel onderling overlegt en afstemt, wordt dat anders zodra er meer mensen bij komen. Ik voelde de drang om zaken op papier te zetten en werkafspraken te maken.” Lees het hele verhaal van Eurogros.

Lees meer over de volgende onderwerpen:

Nieuwsitem

save the date wet tva

20 september 2023 17.00-20.00 uur

Sinds 1 augustus 2022 is er een nieuwe wet van kracht die ervoor moet zorgen dat werkgevers hun personeel open en transparant informeren over arbeidsvoorwaarden: Wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden. Als een werkgever deze schriftelijke zorgplicht niet nakomt, dan kan hij aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade! Save the date: op woensdag 20 september van 17.00-20.00 uur bieden we u concrete handvaten om de risico’s van dergelijke claims te voorkomen.
LEES MEER 20 september 2023 17.00-20.00 uur