Bedrijfswaardering

Het uitvoeren van een bedrijfswaardering biedt inzicht in de financiële gezondheid en waarde van uw onderneming. Veel ondernemers denken aan een bedrijfswaardering op het moment dat hij of zij voornemens is om de onderneming te verkopen. Er zijn meer redenen om een waardering van uw onderneming te laten maken.

Een goede bedrijfswaardering helpt u in het nemen van belangrijke beslissingen. Onze specialisten begeleiden regelmatig ondernemers tijdens trajecten waarbij het startpunt een bedrijfswaardering is.

verkoop onderneming

De meest voorkomende reden om een bedrijfswaardering uit te laten voeren is de verkoop van een onderneming. Bij Mulderij & Partners begrijpen we dat dit een ingrijpende en belangrijke mijlpaal is. Om dit voor u in goede banen te leiden nemen we u stap voor stap mee in het proces en betrekken u bij de manier waarop onze adviezen tot stand komen.

Bedrijfsoverdracht binnen de familie

Een bedrijfswaardering ten behoeve van een overdracht binnen de familie brengt extra uitdagingen met zich mee. Wanneer de onderneming voor een bedrag onder de waarde in het economische verkeer overgedragen wordt, kan de Belastingdienst dit zien als een schenking en wordt er een aanslag schenkingsbelasting opgelegd. Voor opvolging binnen de familie kan er fiscaal vriendelijk gebruik gemaakt worden van de bedrijfsopvolgingsregeling, kortgezegd de BOR.

Collega aan het woord

relatiebeheer partner mulderij

Vincent Blokzijl – relatiebeheerder

Vincent is sinds 2021 werkzaam bij Mulderij & Partners. Inmiddels beheert hij een grote groep relaties in verschillende branches. Als relatiebeheerder is hij vast contactpersoon en behartigt hij de belangen van zijn klanten. De klant hoeft niet zelf uit te vinden waar hij of zij moet zijn. Vincent zorgt ervoor dat alle werkzaamheden uitgevoerd worden…
LEES MEER Vincent Blokzijl – relatiebeheerder

“Als u uw bedrijf wilt verkopen, zijn daar vaak veel emoties mee gemoeid. Wat is een goede en reële verkoopprijs? Is dit het goede moment en kan ik tevreden de deal sluiten? Wij begeleiden regelmatig ondernemers bij verkoop of overname. Voor de bedrijfswaardering gebruiken wij verschillende waarderingsmethoden, waaronder de Discounted Cash Flow-methode. Deze methode is sterk gericht op de toekomst en dan met name de verwachte kasstromen. Uiteindelijk is de cashflow nog belangrijker dan de winst; dit bepaalt of een bedrijf in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen.” – Jan Mulderij

fusies en overnames

Op het moment dat uw onderneming gaat fuseren of wordt overgenomen zal er een bedrijfswaardering opgesteld moeten worden. Dit kan een spannend moment zijn, omdat de boeken opengaan voor een eventuele concurrent. Wat als de fusie of overname niet doorgaat? U kunt zich voorstellen dat er bijzondere expertise voor nodig is om dit in goede banen te leiden. Bij Mulderij & Partners bent u in vertrouwde handen. Onze experts nemen u aan de hand van hun jarenlange ervaring en kennis stap voor stap mee in het proces.

overige redenen bedrijfswaardering

Er zijn veel momenten te noemen waarop een bedrijfswaardering van belang is. Naast de bovengenoemde zijn dat:

  • Juridische / fiscale herstructurering
  • Het aantrekken van nieuwe financiering en/of investeerders
  • Inzicht krijgen in de waardedrijvers van uw onderneming
  • Het toe- of uittreden van eigenaren

“Het bepalen van de waarde doen wij op basis van verschillende methodieken. Het leuke aan bedrijfswaardering is dat je historische gegevens koppelt aan kennis van het bedrijf en de branche. Daarnaast nemen we zeker ook verwachtingen richting de toekomst mee. Voor de klant gaat het vaak om grote bedragen. Het is  voor mij een uitdaging om, met het vertrouwen dat ik krijg van de klant, te komen tot een optimaal resultaat.” De bedrijfswaardering is doorgaans niet gelijk aan de prijs die uiteindelijk wordt betaald, aangezien de aan- of verkoopprijs uiteindelijk tot stand komt door vraag en aanbod. Toch geeft de bedrijfswaardering een goede theoretische onderbouwing voor een reële waarde.” – Vincent Blokzijl

Wilt u een bedrijf laten waarderen of meer weten over onze werkwijze? Maak dan een afspraak.

Lees meer over de volgende onderwerpen: