Due diligence bij aan- of verkoop van een onderneming

Wanneer een bedrijf aangekocht wordt, heeft de koper de taak om zoveel mogelijk informatie te vergaren die bijdraagt aan een eerlijke koop: onderzoeksplicht. Het verzamelen van deze informatie wordt het due diligence of boekenonderzoek genoemd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een accountant.

Inhoud due diligence onderzoek

Het bedrijf dat te koop staat wordt zorgvuldig geanalyseerd op economische, juridische, financiële en fiscale omstandigheden. De uitkomst geeft een beeld van hoe een onderneming ervoor staat op het moment van verkoop.

Bepalen van de juiste criteria

Een due diligence onderzoek is nooit standaard en richt zich naast de gebruikelijke onderwerpen ook op specifieke criteria die van invloed zijn op de betreffende onderneming. Samen met u kijken we welke criteria belangrijk zijn en waar het onderzoek zich op zou moeten richten, vanuit onze ervaring en branchekennis.Denk buiten de gebruikelijke onderdelen bijvoorbeeld ook aan: reputatierisico’s, kwaliteit van IT en de marktpositie van de onderneming. De belangrijkste risico’s en kansen worden op maat bepaald en in kaart gebracht, zodat u informatie krijgt over relevante criteria.

Voordelen due diligence onderzoek

Het uit laten voeren van een due diligence onderzoek voorafgaand aan een belangrijke beslissing als de aankoop van een onderneming brengt aanzienlijke voordelen met zich mee. Naast dat u voldoet aan uw onderzoeksplicht, kunt u:

bedrijfsopvolginsregeling

Bedrijfsopvolgingsregeling

De Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) staat ter discussie. De regeling is er om de continuïteit van een onderneming niet in gevaar te brengen wanneer een bedrijf gepland of ongepland overgenomen wordt. De BOR is een fiscaal aantrekkelijke regeling en wordt in de praktijk veel door familiebedrijven gebruikt. Overweegt u bedrijfsopvolging? Onderneem dan nu actie! Fiscaal gunstige regelingen…
LEES MEER Bedrijfsopvolgingsregeling
  • Een onderbouwde keuze maken of u wel of niet doorgaat met de aankoop
  • De juiste voorwaarden voor de aankoop stellen
  • Een reële koopprijs voorleggen met de juiste onderbouwing

Due diligence bij aankoop

Frank Zoer, accountant: “Wij adviseren bij aankoop van een onderneming altijd een due diligence onderzoek. Naast de uitkomsten van het onderzoek bespreek ik als vertrouwenspersoon ook mijn visie op de overname vanuit kennis en ervaring. Vooraf stem ik dit af met collega’s met de relevante specialismen, zodat we een compleet beeld kunnen presenteren.”

De klant en adviseur vullen elkaar aan. Is de klant bijvoorbeeld minder bekend in de markt, dan neemt de adviseur dit deel over door hier onderzoek naar te doen. Weet de klant precies waar hij aan begint, dan kan in sommige gevallen volstaan worden met een beperkt due diligence onderzoek.

Vendor due diligence

Vendor due diligence is een variant van het due diligence onderzoek waarin de verkoper het initiatief neemt. Frank: “We zien een toename in vendor due diligence onderzoeken. Wanneer een klant zijn of haar onderneming wil verkopen, adviseren we dit ook.”

  • Verkoper houdt regie in eigen hand en onderwerpt de onderneming aan een kritisch onderzoek alvorens deze aan te bieden op de markt
  • Er wordt inzichtelijk gemaakt of alle waardevolle informatie beschikbaar is voor een koper
  • Er wordt vooraf een onderbouwing gemaakt met betrekking tot de verwachtingen
  • Een verkoper komt goed beslagen ten ijs en kan een onderbouwde prijs vragen voor de onderneming

Door de vragen die bij potientiële kopers leven vooraf te beantwoorden, is de verkoper tijdens het proces in staat een goed onderbouwd verhaal te vertellen. Wanneer er meer kopers zijn is wordt de onderhandelingspositie van de verkoper hiermee versterkt.

Advies

Mulderij & Partners is een zelfstandig accountantskantoor dat streeft naar een persoonlijke relatie met de klant. Doordat wij met name actief zijn in de regio, weten onze adviseurs precies wat er speelt. Deze combinatie zorgt ervoor dat u en uw onderneming in goede handen is. U heeft altijd een vast contactpersoon en samen gaan we voor het beste resultaat.

Heeft u vragen over de aan- of verkoop van een onderneming. Wilt u meer weten over due diligence of gewoon eens sparren met een adviseur, neem dan contact met ons op!