Controle jaarrekening

Vanaf een bepaalde grootte zijn ondernemingen wettelijk verplicht om de jaarrekening te laten controleren. Hiervoor is een vergunning vereist. Mulderij & Partners is het enige regionale kantoor dat bevoegd is tot het controleren van uw jaarrekening. Onze meerwaarde zit hem in dat we actief zijn in de regio, onze klanten kennen en letterlijk dichtbij zijn. De afdeling audit en assurance draagt daarnaast bij aan maatschappelijk vertrouwen in organisaties door hen te helpen transparant en kwalitatief goed te verantwoorden over keuzes en prestaties.

De specialisten van onze controle-afdeling audit en assurance kunnen u adviseren en verder helpen op alle mogelijke onderwerpen die uw organisatie aan gaan. Door ook controlewerkzaamheden voor onze klanten te kunnen uitvoeren bieden we een volledige service. Wanneer u groeit, groeien wij met u mee en blijft u in vertrouwde handen van Mulderij & Partners.

waarom is controle door een accountant nodig?

Bij het controleren van (meestal) een jaarrekening door een accountant, laat een bedrijf aan belanghebbenden zien dat de cijfers kloppen. Met name voor grote bedrijven is het van belang dat zij zich kunnen verantwoorden naar de buitenwereld. Controle draagt bij aan het maatschappelijke vertrouwen in organisaties door deze bedrijven te helpen transparant en kwalitatief goed te verantwoorden over keuzes en prestaties. Daarnaast biedt controle diverse andere voordelen

voordelen accountantscontrole

  • De financiële informatie over uw bedrijf is betrouwbaar na onze grondige analyse en evaluatie. Hierbij kijken we naast de cijfers ook naar processen en systemen.
  • Wij sporen naar aanleiding van interne controle en tests fouten en fraude op. Hierdoor worden risico’s en zwakten in de organisatie blootgelegd, waardoor u tijdig maatregelen kunt nemen.
  • Het laten controleren van uw cijfers door onze onafhankelijke accountants draagt bij aan uw zakelijke geloofwaardigheid, een goede reputatie en vertrouwen. Dit kan bijdragen aan het aantrekken van bijvoorbeeld financieringen, samenwerkingen en relaties.

controle door regionaal kantoor

Mulderij & Partners audit en assurance is de controleafdeling van Mulderij & Partners en het enige zelfstandige accountantskantoor in de gemeente Hoogeveen dat volledig bevoegd is tot het uitvoeren van uw controlewerkzaamheden. Het voordeel hiervan is dat wij al bijna 60 jaar actief zijn in de regio. Wij kennen onze klanten en de omgeving waarin zij actief zijn door en door. Zo kunnen wij eerder adviseren over kansen en bedreigingen dan kantoren die geleid worden vanaf een plek elders in het land.

Wettelijke en vrijwillige controle

Wettelijke controle door een accountant speelt een essentiële rol in het waarborgen van de betrouwbaarheid van financiële informatie van bedrijven en organisaties. M&P Audit draagt bij aan maatschappelijk vertrouwen in organisaties door hen te helpen transparant en kwalitatief goed te verantwoorden over keuzes en prestaties. De wettelijke controle van de jaarrekening vloeit voort uit de wet. Uw onderneming is controleplichtig indien gedurende twee aansluitende boekjaren aan twee van de drie gestelde criteria wordt voldaan. De huidige criteria zijn:

  • Balanstotaal groter dan 7.500.000 euro;
  • Netto-omzet groter dan 15.000.000 euro;
  • Gemiddeld 50 of meer werknemers in dienst.

Zodra uw onderneming naar deze grenzen toe groeit wordt de organisatie van dusdanige omvang dat het verstandig is om systemen in te richten. Hiermee voorkomt u dat uw organisatie onbeheersbaar wordt. Tijdens onze interim controle zullen wij u wijzen op verbeteringen in de processen.

De controle van een jaarrekening kan een grote meerwaarde hebben – ook voor organisaties die daartoe niet wettelijk verplicht zijn. We spreken dan over een vrijwillige controle. Organisaties kiezen om verschillende redenen voor een vrijwillige controle. Zo kan de directie laten zien dat de onderneming ‘in control’ is of is de controle een vereiste vanuit de financieringsinstelling, Raad van Commissarissen of externe aandeelhouders.

soorten accountantsverklaringen

In sommige gevallen wordt er om een accountantsverklaring gevraagd. Er worden doorgaans 3 soorten accountantsverklaringen onderscheiden: de controleverklaring, de beoordelingsverklaring en de samenstellingsverklaring.

  • Controleverklaring: Onze RA-accountants kunnen controleren of uw jaarrekening voldoet aan de wettelijke eisen. Tijdens de controle zullen er aandachtspunten verschijnen, waarover we u adviseren. Samen kijken we niet alleen naar het afgelopen jaar, maar blikken we ook vooruit ter bevordering van de efficiëntie.
  • Beoordelingsverklaring: Voor bedrijven zonder controleplicht is een beoordelingsverklaring vaak voldoende. De controle is in dit geval minder intensief en streng dan bij een audit, maar een beoordelingsverklaring bevat nog steeds nuttige informatie over uw bedrijf.
  • Samenstellingsverklaring: Een samenstellingsverklaring is een accountantsverklaring die doorgaans door een AA-accountant gegeven wordt over een jaarrekening of een ander financieel overzicht. 
interim-controller-inschakelen

Interim controller inschakelen

Wat is een (interim) controller? Een controller bewaakt de financiële positie van een bedrijf en heeft als doel de onderneming financieel succesvol te laten zijn. Een bedrijf hoeft niet altijd een controller in dienst te nemen. Soms is het efficiënter om hulp in te schakelen van een interim. Collega Michel Kuiper doet dit vanuit M&P…
LEES MEER Interim controller inschakelen
csrd mkb

CSRD voor het MKB

Vanuit de EU is de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn uitgesproken. Ondernemingen moeten steeds meer oog hebben voor ESG. Dit staat voor milieu (environmental), social en bestuur (Governance). In november 2022 nam de EU de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aan. In deze richtlijn staat dat vanaf 2024 steeds meer bedrijven verplicht worden…
LEES MEER CSRD voor het MKB
verklaring omtrent gedrag VOG

Verklaring Omtrent Gedrag gratis voor vrijwilligersorganisaties

Bent u een non-profitorganisatie? En heeft u vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen? Dan kunt u onder voorwaarden gratis een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) aanvragen voor deze vrijwilligers. Voor de aanvraag heeft u wel eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Wat is een Verklaring Omtrent Gedrag? Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat eerder…
LEES MEER Verklaring Omtrent Gedrag gratis voor vrijwilligersorganisaties

Het begint met contact

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze website vragen, laat dan hieronder uw gegevens achter.