Subsidieverklaringen

In Nederland zijn veel subsidies te verkrijgen. Soms vraagt de instantie die u een subsidie verleent om een bijgevoegde accountantsverklaring of subsidieverklaring.

Wat is een subsidieverklaring?

Een subsidieverklaring is een verklaring die opgesteld wordt door een accountant. In de verklaring staat of u daadwerkelijk voldoet aan de voorwaarden die in de subsidie gesteld worden. De accountant onderzoekt dus voor de subsidieverstrekker of u terecht de subsidie ontvangen heeft. In de publieke sector wordt een veelheid aan verklaringen gebruikt. 

Hulp bij subsidieaanvragen en -verklaringen

Onze controleafdeling M&P Audit heeft veel ervaring op het gebied van subsidieverklaringen.

Hierdoor kunnen wij ook met u meedenken bij het voldoen aan de verplichtingen die aan de subsidies vastzitten. 

Naast subsidieverklaringen kunnen wij ook de volgende verklaringen voor u opmaken:

  • Accountantverklaringen voor verzekeraars
  • Inbrengverklaringen
  • Omzetverklaringen
  • Verklaringen bij prognoses

Lees meer over de volgende onderwerpen:

Nieuwsitem