Rapporten en verklaringen

In sommige gevallen wordt er om een accountantsverklaring gevraagd. De organisatie heeft dan als plicht de aangeleverde (financiële) informatie op juistheid en volledigheid te laten controleren. Dit draagt bij aan zekerheid en vertrouwen in die organisaties. Dit kan van belang zijn voor bijvoorbeeld stakeholders als aandeelhouders, banken en overheidsorganisaties, maar ook vastgelegd zijn in de wet. Er zijn verschillende soorten verklaringen die door een accountant kunnen worden verzorgd.

soorten accountantsverklaringen

In sommige gevallen wordt er om een accountantsverklaring gevraagd. Er worden doorgaans 3 soorten accountantsverklaringen onderscheiden: de controleverklaring, de beoordelingsverklaring en de samenstellingsverklaring.

 • Controleverklaring: Onze RA-accountants kunnen controleren of uw jaarrekening voldoet aan de wettelijke eisen. Tijdens de controle zullen er aandachtspunten verschijnen, waarover we u adviseren. Samen kijken we niet alleen naar het afgelopen jaar, maar blikken we ook vooruit ter bevordering van de efficiëntie.
 • Beoordelingsverklaring: Voor bedrijven zonder controleplicht is een beoordelingsverklaring vaak voldoende. De controle is in dit geval minder intensief en streng dan bij een audit, maar een beoordelingsverklaring bevat nog steeds nuttige informatie over uw bedrijf.
 • Samenstellingsverklaring: Een samenstellingsverklaring is een accountantsverklaring die doorgaans door een AA-accountant gegeven wordt over een jaarrekening of een ander financieel overzicht. 

Beoordelingsverklaring

Als u een jaarrekening heeft opgesteld, dan heeft u in sommige gevallen ook een beoordelingsverklaring nodig. In de beoordelingsverklaring gaat de accountant na of de jaarrekening een goede weergave is van de financiële situatie van uw organisatie. De accountant voert minder werkzaamheden uit dan bij een controleverklaring.

Wat staat er in een beoordelingsverklaring

Bedrijven zonder controleverplichting zullen vaker kiezen voor een beoordelingsverklaring. De accountant voert hierin minder werkzaamheden uit. De werkzaamheden bestaan vooral uit:

 • Nagaan wat fout kan gaan en op basis hiervan de beoordeling inrichten
 • Inlichtingen vragen aan mensen in de organisatie
 • Een cijferanalyse maken

beoordelingsverklaring en andere verklaringen

 • Een samenstellinsverklaring: de accountant ondersteunt de organisatie bij het opstellen van de jaarrekening
 • Een controleverklaring: de accountant geeft een oordeel over de jaarrekening met een redelijke mate van zekerheid
 • Een beoordelingsverklaring: de accountant geeft een conclusie met een beperkte mate van zekerheid

subsidieverklaring

De overheid voorziet in een veelvoud aan subsidievoorzieningen. In sommige gevallen vraagt zij bij de aanvraag of ontvangst van subsidie een verklaring van een accountant: de subsidieverklaring.

Wat is een subsidieverklaring

Een subsidieverklaring is een verklaring die opgesteld wordt door een accountant. In de verklaring staat of u daadwerkelijk voldoet aan de voorwaarden die in de subsidie gesteld worden. De accountant onderzoekt dus voor de subsidieverstrekker of u terecht de subsidie ontvangen heeft. In de publieke sector wordt dit vaak gevraagd. Het kan zelfs een vereiste zijn om de subsidie te ontvangen.

Wat wordt er gecontroleerd bij een subsidieverklaring

De accountant gaat na of:

 • U heeft voldaan aan de gestelde voorwaarden zoals beschreven in de subsidieaanvraag
 • U de subsidie heeft besteed aan het daartoe gestelde doel
 • Voldaan is aan overige vereisten die de subsidieverstrekker heeft gesteld

rapport van feitelijke bevindingen

Er kan u gevraagd worden om een rapport van feitelijke bevindingen. Zoals de naam al doet vermoeden, bevat dit rapport alleen een weergave van de feiten. Dit betekent dat de accountant geen oordeel toevoegt aan het rapport. Een uitgebreide controle van uw cijfers is in dit geval ook niet nodig.

Wat is een rapport van feitelijke bevindingen?

Met feitelijke bevindingen krijgt u zekerheid over uw cijfers zonder dat een uitgebreide controle nodig is. Het rapport van feitelijke bevindingen is een verslag van gebeurtenissen en feitelijke constateringen. De opdrachtgever trekt zelf conclusies uit het rapport. De accountant doet geen uitspraak over de betekenis van de feitelijke bevindingen.

wie kan u vragen om een rapport van feitelijke bevindingen?

 • Brancheorganisaties
 • Een partij waarmee u in geschil bent
 • De rechtbank
 • Een overheidsinstantie
 • Verzekeringsmaatschappijen