Prognoses & planning: een kijkje in de toekomst

Op basis van de cijfers van uw onderneming kunt u sturen op de komende periode. Waar gaat u zich op richten en waar niet (meer) op? Cijfers vertellen wat er de afgelopen tijd gebeurd is, maar kunnen u ook veel vertellen over de toekomst.

De adviseurs van Mulderij & Partners maken een prognose en planning aan de hand van uw cijfers en de kennis die ze hebben van uw bedrijf en branche. Het maken van een prognose en planning kan u duizenden euro’s besparing opleveren.

Maak uw keuze:

Estate

Nalatenschapsplanning

Prognose & trendanalyse

Een kijkje in de toekomst

Financiële planning

Voor het behalen van de gewenste doelen

Financierings
aanvraag

Zakelijke financieringen