Subsidieregeling praktijkleren

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt werkgevers die leerlingen en studenten een praktijk- of werkleerplaats aanbieden met de subsidieregeling praktijkleren.

Wat houdt de Subsidieregeling praktijkleren in?

Bedrijven die studenten een praktijk- of werkleerplaats aanbieden, investeren in personeel dat beter is voorbereid op de arbeidsmarkt. De overheid ondersteunt werkgevers hierin met de Subsidieregeling praktijkleren. Bedrijven kunnen een tegemoetkoming van maximaal €2.700,- ontvangen  voor de kosten die gemaakt worden voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. De regeling richt zich vooral op drie groepen:

  1. Kwetsbare groepen die moeilijk toegang krijgen tot de arbeidsmarkt
  2. Studenten die een opleiding volgen in een sector waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel
  3. Wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie

De subsidie kan in 2022 aangevraagd worden vanaf 2 juni tot en met 16 september.

Voorwaarden Subsidieregeling praktijkleren

De voorwaarden om te voldoen aan de aanvraag voor subsidie verschillen per onderwijscategorie. De voorwaarden kunnen uitvoerig nagelezen worden op de website van RVO. Er is extra subsidie beschikbaar voor een aantal sectoren:

  • mbo bbl-leerplek voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie
  • mbo bbl-leerplek voor conjunctuurgevoelige sectoren
  • hbo-leerplek voor de tekortsectoren techniek (inclusief ICT) en gezondheidszorg

Subsidie aanvragen

De adviseurs van Mulderij & Partners kunnen u helpen met het aanvragen van de subsidie. Heeft u vragen over de voorwaarden, het aanvragen of wilt u het proces geheel uit handen geven? Neem dan contact op met een van onze collega’s van Team HR.

subsidieregeling praktijkleren
Team HR van Mulderij & Partners

Bron: website Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Mulderij & Partners adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

Vergelijkbare berichten