schenkbelasting 2024
| |

Schenkbelasting: belastingvrij schenken in 2024

Wanneer u geld wilt schenken, doet u dit natuurlijk het liefst belastingvrij. Hier zijn mogelijkheden voor. Er wordt bij schenkbelasting onderscheid gemaakt in schenken aan kinderen en schenken aan derden. In dit artikel informeren wij u over de regels omtrent schenking in 2024.

schenken aan uw kinderen

De meeste vrijstellingen voor schenkbelastingen zijn voor schenking aan uw kinderen. In het jaar 2024 kunt u € 6.633 belastingvrij aan hen schenken. Daarnaast kunt u eenmalig een vrij te besteden bedrag schenken aan uw kinderen tussen de 18 en 40 jaar. Dit gaat om een bedrag van € 31.813. Let erop dat wanneer u hier gebruik van maakt, de vrijstelling over de eerder genoemde € 6.633 komt te vervallen.

schenken ten behoeve van een studie

In de plaats van de vrij te besteden schenking van € 31.813, mag u ook een hoger bedrag schenken ten behoeve van een dure studie: € 66.268. Ook dit is bedoeld voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar.

schenken aan derden

Zoals gezegd, gelden de meeste vrijstellingen van belasting bij schenking voor schenking aan uw kinderen. Wanneer u aan ‘derden’ wilt schenken. geldt er een vrijstelling van € 2.658 in 2024. Bij derden moet u denken aan uw kleinkinderen, neef, nicht, vriend of vriendin.

De speciale schenking ten behoeve van de aankoop van een eigen woning is vanaf 2024 niet meer mogelijk. De zogenoemde jubelton is afgeschaft.

ontvanger betaalt schenkbelasting

Bij een schenking betaalt de ontvanger ervan de schenkbelasting. U kunt als schenker er ook voor kiezen om de belasting te betalen. Denk er dan om dat ook dit deel als schenking gezien wordt en u dus per saldo minder kunt schenken.

hoeveel bedraagt de schenkbelasting?

Wanneer u meer schenkt dan de bedragen die zijn vrijgesteld van belasting, dan betaalt de ontvanger van de schenking schenkbelasting. Deze percentages zijn verschillend voor uw kinderen, kleinkinderen en derden.

schenkbelasting voor kinderen, kleinkinderen en derden

  • Kinderen: tot een bedrag van € 152.368 betalen zij 10%. Vanaf dit bedrag betalen zij 20%
  • Kleinkinderen: tot een bedrag van € 152.368 betalen zij 18%. Vanaf dit bedrag betalen zij 36%.
  • Derden: tot een bedrag van € 152.368 betalen zij 30%. Vanaf dit bedrag betalen zij 40%.

rekenvoorbeeld schenkbelasting in 2024

U schenkt eind januari 2024 uw kind van 27 jaar € 200.000. U heeft nog niet eerder gebruikgemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling, dus is de eerste € 31.813 belastingvrij. Vervolgens dient over de volgende € 152.368 10% belasting betaald te worden en over de laatste € 15.819 20%. Er wordt dus € 15.236,80 + € 3.163,80 = € 18.400,60 aan schenkbelasting afgedragen.

vragen over schenkbelasting?

Neem contact op met uw adviseur wanneer u vragen heeft over het schenken aan kinderen, kleinkinderen of derden. Samen met u nemen we de mogelijkheden door.

Vergelijkbare berichten