| |

Sparen of beleggen via een BV

Als ondernemer kan het interessant zijn vermogen op te bouwen door te sparen of beleggen via een BV. Dit kunt u bijvoorbeeld doen met het oog op het opbouwen van een pensioen(aanvulling).

Pensioenopbouw als ondernemer

Als ondernemer moet u er zelf voor zorgen dat uw pensioen op tijd en goed geregeld is. Met een goede estateplanning, waarvan pensioenplanning een onderdeel is, bent u voorbereid op alle mogelijke scenario’s. Zo kunt u onbezorgd uw toekomst tegemoet gaan en u tot uw pensioen zoveel mogelijk richten op uw onderneming.

Er zijn verschillende manieren om te zorgen dat u voldoende vermogen opbouwt om tijdens uw pensioen zo te kunnen leven als u voor ogen heeft. U kunt bijvoorbeeld denken aan (een combinatie van) de volgende opties:

  • Goodwill opbouwen in uw BV, zodat de waarde van uw onderneming groeit en dit tot uitdrukking komt bij eventuele verkoop. Hier komen we in een latere column op terug.
  • Een lijfrenteverzekering of bankspaarproduct. Met banksparen of een lijfrenteverzekering loopt u relatief weinig risico. Beide manieren van geld opbouwen voor het pensioen hebben verschillende voor- en nadelen. Hier leest u er meer over. 
  • Investeren in vastgoed. U kunt ook overwegen te investeren in vastgoed als aanvulling op uw pensioen. Lees meer in dit artikel.
  • Zelf sparen of beleggen in de BV. In dit artikel gaan we nader in op de mogelijkheden van sparen of beleggen via een BV.

Aan alle manieren van vermogen opbouwen zitten verschillende voor- en nadelen.

Spaargeld-BV als pensioen

Het kan fiscaal interessant zijn te sparen in een Spaar BV of indien u al ondernemer bent via een BV, kunt u het geld ook daarin storten uiteraard. U stort uw spaargeld dan middels een aandelenkapitaal- of agiostorting in de BV. Dit geld vormt dan de verkrijgingsprijs van uw aandelen en hier hoeft nooit belasting over te worden betaald. Dit klinkt ideaal, echter zitten er aan een BV andere verplichtingen verbonden, die wellicht extra kosten met zich meebrengen. In het geval dat u nog geen BV heeft, kunt u hierbij denken aan het (laten) opstellen van de jaarrekening, het (laten) verzorgen van de publicatie bij de Kamer van Koophandel en het (laten) verzorgen van de aangifte vennootschapsbelasting. Als deze kosten niet opwegen tegen de te betalen belasting in box 3 en/of een toekomstige bijdrage aan een WLZ-instelling dan kunt u beter niet sparen in een BV.

Beleggen via de BV

Vorenstaande geldt met name indien u liever geen risico’s met uw geld wilt lopen en het op een spaarrekening wilt hebben staan. Indien u wat meer risico’s wil gaan nemen door bijvoorbeeld te gaan beleggen via de BV kan een BV zeker wel gunstig zijn, mits u goede rendementen behaalt. Over het rendement is vennootschapsbelasting verschuldigd. Tegenwoordig (2021) is er over de eerste € 245.000 winst nog slechts 15% vennootschapsbelasting verschuldigd. Hierdoor is de stap naar een BV wel aantrekkelijker geworden de laatste jaren, doordat de vennootschapsbelasting gedaald is. Indien u besluit uw winsten na belasting uit te keren naar privé dan komt hier nog wel aanmerkelijk belangheffing overheen. Dit tarief is nu 26,9 % en is juist hoger geworden de laatste jaren.

Er zijn 4 grote manieren waarop u kunt beleggen. Het is vooraf niet te zeggen wat het hoogste rendement oplevert en waar het minste risico aan hangt, maar doorgaans liggen de verhoudingen tussen rendement en risico, zoals gepresenteerd in onderstaande tabel:

Soort belegging Rendement Risico
Spaarrekening Laag Laag
Obligaties Iets hoger Iets hoger
Vastgoed Nog wat hoger Nog wat hoger
Aandelen Hoog Hoog

 

Ook de tarieven in box 3 zijn de afgelopen jaren gunstiger geworden. Graag denken wij met u mee of de BV voor u in uw situatie de beste optie is. 

Sparen of beleggen in BV een goed idee?

Is sparen of beleggen in een BV voor u interessant? Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs. Wij hebben veel ervaring op dit vlak en denken graag met u mee!

 

Naushad Ishaak

Assistent-accountant en financieel planner

Naushad Ishaak
Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Mulderij & Partners adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

Vergelijkbare berichten